Germany | Finland | Saint Petersburg | Italy

Klaipėdoje - Porinių pramoginių šokių pamokos (individualios ir grupinės)

Pradedančiųjų I ciklas 

ŠOKIAI:

 • EUROPIETIŠKI

lėtas valsas, tango, lėtas fokstrotas, kvikstepas, vienos valsas.

 • LOTYNŲ AMERIKOS

samba, čia čia čia, rumba, svingas, disko svingas.

ŠOKIŲ FIGŪROS:

 • LĖTAS VALSAS

Uždaras pakaitinis žingsnis dešine koja, uždaras pakaitinis žingsnis kaire koja, dešinysis posūkis, kairysis posūkis.

 • TANGO

Ėjimas dešine ir kaire koja, siūbavimas pasisukant, siūbavimas su kikais, progresyvinė grandis, uždara promenada.

 • LĖTAS FOKSTROTAS ir KVIKSTEPAS

Ketvirtis posūkio į dešinę, ketvirtis posūkio į kairę, dešinysis posūkis siūbuojant.

 • VIENOS VALSAS

Dešinysis posūkis (1/4 apsisukimo 1 takto metu), kairysis posūkis (1/4 apsisukimo 1 takto metu), siūbavimas.

 • SAMBA

Dešinysis pagrindinis judesys sukantis, kairysis pagrindinis judesys, šluotelė dešinėn ir kairėn, sambos žingsniai promenadoje.

 • ČIA ČIA ČIA

Uždaras pagrindinis judesys, Niujorkas į kairiojo šono padėtį, Niujorkas į dešiniojo šono padėtį, sukinys vietoje dešinėn, sukinys vietoje kairėn.

 • RUMBA

Uždaras pagrindinis judesys, Niujorkas į kairiojo šono padėtį, Niujorkas į dešiniojo šono padėtį, sukinys vietoje dešinėn, sukinys vietoje kairėn.

 • SVINGAS (ROKENROLAS)

Pagrindinis judesys, pasikeitimas iš dešinės į kairę, pasikeitimas iš kairės į dešinę, grandis.

 • DISKO SVINGAS

Pagrindinis judesys, pasikeitimas iš dešinės į kairę, pasikeitimas iš kairės į dešinę, grandis.


II ciklas ŠOKIAI:

 • EUROPIETIŠKI

lėtas valsas, tango, lėtas fokstrotas, kvikstepas, vienos valsas.

 • LOTYNŲ AMERIKOS

samba, čia čia čia, rumba, svingas, disko svingas.

ŠOKIŲ FIGŪROS: Kartojamos pirmo ciklo figūros ir mokomos sekančios:

 • LĖTAS VALSAS

Dešinysis sukinys, išorinis pakaitinis žingsnis.

 • TANGO

Atviras kairysis posūkis, šluotelė, išoriniai sukučiai, uždara pabaiga, atvira promeneda, dešinysis promenados posūkis su siūbavimo pabaiga.

 • VIENOS VALSAS

Dešinysis posūkis, kairysis posūkis.

 • LĖTAS FOKSTROTAS

Kairysis posūkis siūbuojant, promenada, siūbavimas promenadoje.

 • KVIKSTEPAS

Kairysis posūkis siūbuojant, progresyvinis šoninis žingsnis.

 • SAMBA

Botafogos promenadoje ir priešpriešinėje promenadoje, progresyvinis pagrindinis judesys, damos volta sukiniai dešinėn ir kairėn.

 • ČIA ČIA ČIA

Malūnas, kilputės, sukutis.

 • RUMBA

Ranka rankon, kilputės.

 • SVINGAS (ROKENROLAS)

Rankų kaitaliojimas už vyro nugaros, sukutis į dešinę.

 • DISKO SVINGAS

Rankų kaitaliojimas už vyro nugaros, sukutis į dešinę.


Pažengusiųjų ciklas

ŠOKIAI:

 • EUROPIETIŠKI

lėtas valsas, tango, vienos valsas, lėtas fokstrotas, kvikstepas.

 • LOTYNŲ AMERIKOS

samba, čia čia čia, rumba, svingas, pasodoble, džaivas (tik jaunimui).

 • • MADOS ŠOKIAI

salsa.

ŠOKIŲ FIGŪROS: Kartojamos I ir II ciklų figūros ir mokomos sekančios:

 • LĖTAS VALSAS

Pakaitinis žingsnis į PP, šose iš PP.

 • TANGO

Siūbavimas atgal dešine koja, siūbavimas atgal kaire koja, corte atgal.

 • VIENOS VALSAS

Perėjimo žingsnis dešine koja, perėjimo žingsnis kaire koja.

 • LĖTAS FOKSTROTAS

Ketvirtis posūkio dešinėn į promenados padėtį, damos sukinys po ranka dešinėn, sukinys kairėn.

 • KVIKSTEPAS

Dešinysis sukinys.

 • SAMBA

Kojos keitimas, kontra botafogos, damos volta sukinys kairėn.

 • ČIA ČIA ČIA

Trys čia-čia-čia dešinėn.

 • RUMBA

Niujorkas.

 • SVINGAS

Ėjimas, stop ir go.

 • PASODOBLE

Ėjimai, apel, damos sukiniai kairėn, promenada, priešpriešinė promenada, abeniko.

 • DŽAIVAS

Pagrindinis judesys, pasikeitimas iš dešinės į kairę, pasikeitimas iš dešinės į kairę, grandis, rankų pakeitimas pro vyro nugara.

 • SALSA

Septynios figūros.